Xiangyu Deng

Associate Professor

David Mann

Research Technician

Shaoting Li

PhD Student

BS, Jinan University

MS, Jinan University   

Yingshu He

Postdoctoral Fellow

BS, Harbin Institute of Technology

PhD, Illinois Institute of Technology  

Tongzhou Xu

PhD Student

BS, Shanghai Jiao Tong University
  

Zhihan Xian

PhD Student

BS, University of Maryland
  

Shaokang Zhang

Adjunct Member,

Former PhD student and Postdoctoral Fellow

Ji-Yeon Hyeon

Adjunct Member, 
Former Postdoctoral Fellow

Former members

Yan Qi

PhD Student (2014-2019)

Anna Townsend

MS Student (2017-2019)