top of page

Xiangyu Deng

Associate Professor

profile photo.JPG

David Mann

Research Technician

Shaoting Li

Postdoctoral Associate

BS, Jinan University

MS, Jinan University 

PhD, University of Georgia 

Tongzhou Xu

PhD Student

BS, Shanghai Jiao Tong University
  

tongzhou_edited.jpg

Zhihan Xian

PhD Student

BS, University of Maryland
  

zhihan_edited.jpg

Shaokang Zhang

Adjunct Member

Bioinformatician at Clear Labs

Former PhD student and Postdoctoral Associate

zskzsk@uga.edu
BS, Jilin University
MS, China Agricultural University
PhD, University of Georgia

Alumni

Yingshu He
Postdoctoral Associate
(2019-2021)

Yingshu He's photo.jpg

Yan Qi

PhD Student
(2014-2019)

Anna Townsend

MS Student
(2017-2019)

Ji-Yeon Hyeon

Postdoctoral Associate
(2015-2017)

bottom of page